КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Кафедра гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом факультету мистецтва Муніципального закладу вищої освіти «Київська Академія мистецтв», що проводить навчально-виховну роботу з відповідних спеціалізацій, здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом підготовки фахівців.

 

Основними цілями та завданнями кафедри гуманітарних дисциплін є: організація і проведення навчальної, організаційно-методичної, наукової та виховної діяльності у контексті діючих в Україні нормативно-правових документів про вищу освіту; забезпечення умов для оволодіння студентами системою знань, необхідних в професійному та суспільному житті; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності; формування зрілої творчої особистості; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості, взаємної поваги у колективі професорсько-викладацького складу та студентів; підготовку студентської молоді до самостійної наукової, викладацької та практичної діяльності; організацію науково-дослідної роботи студентів з метою підготовки майбутніх фахівців, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

Кафедру очолює кандидат педагогічних наук Олена Іваненко.