Практичний компонент для учнів Академії ім.М.І.Чембержі

 

Додаткові освітні послуги для учнів 1-11 класів КДАМ ім.М.І.Чембержі надаються на основі договору в межах освітньо-практичного компоненту наскрізної освітньої програми (за напрямами мистецтва: музичне, театральне, хореографічне та образотворче) з установленою та розрахованою кількістю навчальних годин на тиждень на одного учня і становить мінімальний обсяг, необхідний для опанування змісту освіти, визначеною наскрізною освітньою програмою.

 

Договір та додаток до договору, в якому надається перелік послуг, підписується з батьками учнів КДАМ наприкінці попереднього навчального року, на добровільних засадах, і діє один навчальний рік. Загальний перелік послуг розподіляється  на два семестри, вартість яких, згідно договору, складає 17000 грн. за навчальний рік (розбивається на 10 рівних платежів). Диференційований розмір освітньої послуги на одного учня складений відповідно до розрахунку вартості платних послуг на 2019-2020 н.р. для кожного напряму мистецтва.

Ознайомитись з договором можна тут.