Історія Академії

 

Київська Академія мистецтв - Муніципальний заклад вищої освіти

Ольга Бенч

Ректор МЗВО "КАМ",

професор,

кандидат мистецтвознавства,

народна артистка України

Ректорат

Богдан Сюта

Перший проректор,

доктор

мистецтвознавства, професор

Структура Академії

 

 

Структура МЗВО "КАМ" та схема підпорядкуваня

Вчена рада

 

Наталія Костюк

Проректор,

доктор

мистецтвознавства, професор

Бібліотека

 

 

Бібліотека - важливий структурний підрозділ Академії, центр розповсюдження наукових знань, духовного та інтелектуального спілкування студентів і викладачів